แหล่งกำเนิดเห็ดหลินจือ ริชิ และคุณภาพของการผลิต

แหล่งกำเนิดเห็ดหลินจือ ริชิ และคุณภาพของการผลิต

ภูเขาต้าเปี๊ยป่าแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ตะวันออกของจีนการคัดเลือกเห็ดหลินจือจากแหล่งกำเนิดส่วนสำคัญทางธรรมชาติสำหรับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยมคือภารกิจของเราตราบใดที่มีวัตถุดิบคุณภาพดีเยี่ยมก็ผลิตเห็ดหลินจือที่มีคุณภาพดีได้

คุณลักษณะของเห็ดหลินจือจะดีหรือไม่ เรื่องการเพราะปลูกกับธรรมชาติ นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เราเริ่มพิจารณาจากสภาพภูมิอากาศ ว่าตอบโจทย์ความต้องการในด้านการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือได้หรือไม่ ถัดไปคือพื้นที่บริเวณรอบนอกหลาย 10 กิโลเมตร ในการเพราะปลูก ต้องอยู่ห่างไกลพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัย

พื้นที่ของเรายังเป็นแหล่งต้นน้ำ ภูเขาต้าเปี๊ยนั้นเป็นแหล่งต้นน้ำ ของแม่น้ำไขว่เหอ คุณภาพของน้ำ ดีเยี่ยมถึงขั้นได้รับมาตรฐานน้ำดื่มอันดับ 2 ของประเทศจีนอีกทั้งยังพูดได้ว่าน้ำแร่จากภูเขาสามารถดื่มได้ทันที

หลังจากกำหนดพื้นที่เราไม่สามารถกะทำการใดๆได้และไม่สามารถทำการเพราะปลูกทางการเกษตรได้การปล่อยพื้นที่ทิ้งไว้ตามธรรมชาติและให้ดินมีความสะอาดบริสุทธิ์สถานที่เพราะปลูกเรายังได้ทดสอบความกดอากาศจากนั้นก็จะมีการสุ่มตัวอย่างแหล่งน้ำและสุ่มตัวอย่างดินและนำทุกอย่างกลับไปที่ห้องทดลองเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ทั้งหมด

พวกเรามีความคาดหวังในการที่จะพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมจัดหาวัตถุดิบสำหรับเห็ดหลินจือ คุณภาพดีเยี่ยม เพราะว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญของอุตสาหกรรมเห็ดหลินจือก็คือสายพันธุ์ของเห็ดจือสายพันธุ์นั้นถือว่าเป็นตัวกำหนด ระดับที่มีความแน่นอน การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ถือว่ามีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้มันยังเป็น ตัวกำหนดการพัฒนาขีดความสามารถของ ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งในเรื่องของปัญหาในโครงสร้างผลิตภัณฑ์

ดังนั้น เรารู้สึกว่าสายพันธุ์ ของเห็ดหลินนั้นมีความสำคัญอย่างมาก พวกเราจึงได้มี การเก็บรวบรวมเห็ดหลินจือจากทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศจีน รวมทั้งแหล่งทรัพยากรนอกประเทศเพื่อก่อให้เกิดฐานข้อมูลทางด้านแหล่งทรัพยากรของสายพันธุ์เห็ดหลินจือแห่งประเทศจีน

พวกเรามีวิธีการคัดเลือกที่เข้มงวดมากในเรื่องของการพิจารณาเห็ดหลินจือ นั้นต้องผ่านกระบวนการทดสอบอย่างต่อเนื่อง การขัดเลือกขั้นสุดท้ายของเห็ดหลินจือแดงเพื่อที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบ เรามีนวัตกรรมสำหรับกระบวนการสกัดเห็ดหลินจือ มีการรับรองในส่วนผสมหลัก 2 ชนิด ของเห็ดหลินจือ คือ ไตรเทอร์ปีน และโพลีแซคคาไรด์ นั้นอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม เห็ดหลินจือของเรานั้น ยังถูกปลูกในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของภูเขา ต้าเปี๊ย ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้น ได้ลดปริมาณยาปราบสัตรูพืชและ เศษของโลหะหนักด้วยเหตุนี้เราจึงมีการรับรอง ในตัวคุณภาพของแคปซูลเห็ดหลินจือ

พวกเราได้มีการใช้เทคโนโลยีไฮสปีดแอร์โฟรคัชชิ่งเอามาสกัดสปอร์เห็ดสารที่อยู่ในเห็ดหลินจือนั้นถูกสกัดในหลายขั้นตอนในขณะเดียวกันเราก็มีวิธีการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดสารที่จะก่อให้เกิดมลพิษได้การสกัดสารต่างๆที่อุณหภูมิต่ำนั้นคือนวัตกรรมของอุตสาหกรรมนี้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยไม่เพียงแค่กระบวนการที่ซับซ้อนแต่ยังรวมถึงต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกว่าบริษัทอื่นอีกเท่าตัว แต่ว่าข้อดีก็คือสกัดสารออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือในแต่ละแคปซูลมีสารออกฤทธิ์ในปริมาณที่สูง

นับตั้งแต่มีการร่วมมือกันมาเราและคนที่ปลูกเห็ดหลินจือได้ร่วมกันสร้างสถานที่เพราะปลูกเห็ดหลินจือ สำหรับพวกเขาไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องการขายและราคาขายตลอดจนการรับประกันเห็ดหลินจือ คุณภาพสูง อีกทั้งสามารถทำราคาได้สมเหตุสมผล พร้อมการรับซื้อ นี้เป็นรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือ มีการโปรโมทเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน สำหรับอุตสาหกรรมเห็ดหลินจือด้วย

Close Menu