ข้อแนะนำการเลือกซื้อเห็ดหลินจือ

ข้อแนะนำการเลือกซื้อเห็ดหลินจือ

ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเห็ดหลินจือออกมาจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก การเลือกผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดง ควรศึกษาตั้งแต่วิธีการเพาะปลูก ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพราะการจะได้เห็ดหลินจือที่มีคุณภาพที่ดีนั้น ตัวเห็ดหลินจือเองจะต้องได้รับการเพาะเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องความชื้น แสงสว่าง และสารอาหารที่ได้รับ ส่วนขั่นตอนการแปรรูป ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ เพราะถือเป็นกระบวนการที่จะสกัดสารโพลีแซคคาไรด์จากตัวเห็นเองออกมาให้ได้มากที่สุด

วิธีเลือกซื้อและข้อแนะนำในการเลือกเห็ดหลินจือมารับประทาน

ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือตามท้องตลาดมีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้อมากแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือวิธีการสกัดเห็ดหลินจือส่วนใหญ่จะมี 2 วิธีด้วยกันคือ

  1. นำเห็ดหลินจือมาบดแห้งบรรจุแคปซูลเหมือนสมุนไพรทั่วๆ ไป วิธีนี้ต้นทุนต่ำ ทำง่ายและมีราคาถูก แต่ได้สารสำคัญจากเห็ดหลินจือน้อยมาก เนื่องจากร่างกายไม่สามารถย่อยสกัดเอาสารที่สำคัญดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายได้ หากรับประทานมากจะเกิดอาการท้องอืด เพราะเห็ดหลินจือมีลักษณะแข็งคล้ายเนื้อไม้ ย่อยยากไม่เหมือนสมุนไพรทั่วๆ ไป ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ทานด้วยวิธีนี้
  2. นำเห็ดหลินจือที่ฝานเป็นชิ้นมาต้มกับน้ำ แล้วใช้เฉพาะน้ำเห็ดหลินจือมาดื่ม วิธีนี้ต้นทุนต่ำ ราคาถูก แต่ได้รับประโยชน์จากเห็ดหลินจือประมาณ 30% เท่านั้น เนื่องจากเห็ดหลินจือประกอบด้วยสารที่สามารถละลายในน้ำได้ 30% ถึงแม้วิธีนี้จะได้รับประโยชน์จากเห็ดหลินจือไม่ครบแต่ก็มากกว่าวิธีนำมาบด (วิธีที่ 1) โดยจะต้องนำเห็ดหลินจือมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปต้มกับน้ำเวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงแล้วเอาเฉพาะน้ำเห็ดหลินจือมาดื่ม แต่ต้องดื่มในปริมาณที่มาก

แต่ละวิธีจะได้ปริมาณสารสำคัญในเห็ดหลินจือไม่เท่ากันแนะนำให้บริโภคเห็ดหลินจือที่ได้จากการสกัดโดยใช้เทคโนโลยีการสกัดเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากเห็ดหลินจือมากที่สุด

นอกจากนี้การบรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องให้ความสนใจไม่แพ้กัน ควรเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกันความชื้นได้ดี เพราะว่าความชื้นจะทำให้เห็ดหลินจือขึ้นราได้ เนื่องจากเห็ดหลินจือค่อนข้างไวต่อความชื้นและควรเลือกเห็ดหลินจือจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน ผ่านการขึ้นทะเบียนยา และการรับรองจาก อย. เพื่อให้ได้ผล 100% ในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจากการติดเชื้อต่างๆ

ส่วนเห็ดหลินจือแบบฝานบาง ใช้ต้มน้ำดื่ม

  • ต้องสะอาด ไม่มีมอด แมลง เชื้อรา หรือเป็นเห็ดเก่าและการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องไม่ควรนำมารับประทาน
  • ควรเป็นเห็ดที่ได้จากการเพาะปลูกและผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้
  • เห็ดหลินจือแท้ต้องมีรสชาติขมชุ่มคอ เป็นองค์ประกอบ
  • การเก็บรักษาคสรเก็บไว้ในความชื้นที่ไม่เกิน 8-10%
  • เพื่อความปลอดภัยควรเลือกซื้อเห็ดหลินจือที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย รังสีแกมม่าและบรรจุในภาชนะที่สะอาด
Close Menu