ส่วนประกอบของเห็ดหลินจือ

ส่วนประกอบของเห็ดหลินจือ

สารประกอบในเห็ดหลินจือและสรรพคุณต่อร่างกาย

กว่า 40 ปีของวงการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก ได้ทำการศึกษาถึงสารออกฤทธิ์และสรรพคุณทางยาของเห็ดหลินจือ โดยการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีการทดลองในห้องปฏิบัติการด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Thin Layer Chromatography (TLC) เพื่อวิเคราะห์หาสารต่างๆในเห็ดหลินจือ การรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ได้จากการรักษาผู้ป่วย และในปี 1958 นักวิจัยชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาติแรกได้รายงานการค้นพบองค์ประกอบทางเคมีของเห็ดหลินจือ จนถึงปัจจุบันพบว่ามีมากกว่า 150 ชนิด โดยสามารถจำแนกสารออกฤทธิ์ต่างๆ ได้ดังนี้

  1. เส้นใยของเห็ดหลินจือ เป็นเส้นละเอียดสีขาว เส้นใยหนึ่งๆ ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ มีการแตกสาขาและมีผนังกั้น
  2. ดอกเห็ดหลินจือ ประกอบด้วยส่วนของหมวกเห็ดและก้าน ผิวด้านนอกมีผิวเป็นสีแดงหรือน้ำตาล แล้วแต่สายพันธุ์ มีแถบเป็นวงกลม ซึ่งมีความกว้างของแถบวงไม่สม่ำเสมอกันบางครั้งด้านในของหมวกเห็ดจะมีสีเหลือง หมวกเห็ดมีรูปร่างกลมหรือโต โดยทั่วไปมีขนาดประมาณ 10-12 ซม. บางครั้งอาจจะใหญ่ถึง 20 ซม. เนื้อเห็ดมีสีขาวหรือสีขาวนวล ด้านใต้ของหมวกเห็ดจะมีลักษณะเป็นหลอดดูคล้ายรูฟองน้ำก้านเห็ดมีลักษณะกลมอยู่ติดกันหมวกเห็ดทางด้านในยาว 10 ซม. กว้าง 3-4 ซม. มีสีเดียวกับหมวกเห็ด
  3. สปอร์ เห็ดหลินจือมีลักษณะเป็นรูปไข่ เป็นรูเล็กอยู่ใต้หมวกดอก มีสีแต่ต่างกันไปแล้วแต่ชนิดหรือสายพันธุ์

ส่วนประกอบของเห็ดหลินจือ1

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu