[form confirm]

ทางร้านของสงวนสิทธิ์ ยังไม่ทำการจัดส่งสินค้าให้ จนกว่าลูกค้าจะแจ้งเข้ามายืนยันยอดโอนก่อนเพราะเกือบทุกวัน จะมีหลายรายการสั่งซื้อ ที่มียอดโอนที่ซ้ำตรงกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาด จำเป็นต้องรอลูกค้ายืนยันก่อนจัดส่งสินค้าทุกครั้ง

Close Menu