โทรศัพท์ / LINE : 085-2580690 k.น้ำผึ้ง

อีเมล :[email protected]

facebook : www.facebook.com/hlingzhi

[contact-form to=’[email protected]’ subject=’ติดต่อเห็ดหลินจือ’][contact-field label=’ชื่อ’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’ข้อความ’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]