หายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเห็ดหลินจือเช่น อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม, รายละเอียดต่างๆ, วิธีกินเห็ดหลินจือ, หรือเรื่องทั่วๆ ไป และ อื่นๆ หากไม่เข้าใจจะถามที่ไหน เชิญโพสท์ถามห้องนี้เลยครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้ตลอดเวลา

Close Menu