รีชีเอ็มเอ็กซ์ เห็ดหลินจือและสปอร์ 100 %

รีชีเอ็มเอ็กซ์ เห็ดหลินจือและสปอร์

รีชีเอ็มเอ็กซ์ ประกอบด้วยตัวเห็ดหลินจือ และ สปอร์เห็ด ที่ให้สารสำคัญสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป เพาะเลี้ยงบนขอนไม้ที่เลียนแบบธรรมชาติ จึงปราศจากสารปนเปื้อน สปอร์เห็ดแตก 100% สกัดด้วยเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะ กระบวนการสกัดลิขสิทธิ์พิเศษของ ฟาร์มาเน็กซ์ ช่วยให้สกัดได้สารสำคัญคงอยู่ในปริมาณสูง ละลายน้ำ และ ออกฤทธิ์ได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ส่วนประกอบใน 1 แคปซูล 500 มก.

  • สารสกัดจากเห็ดหลินจือสีแดง Ganoderma Iucidum 495 มก.
  • สปอร์เห็ดหลินจือ 5 มก.
  • Ganoderma Iucidum (dried and 100% cracked spores)

กระบวนการสกัดที่แตกต่างของเรา

ใช้วิธีสกัดสารสำคัญจากสปอร์ของเห็ดหลินจือ เพราะสปอร์ของเห็ดหลินจือ เป็นแหล่งที่มีสารโพลีแซคคาไรด์ และ ไตรเทอร์ปี อยู่มากที่สุด สารโพลีแซคคาไรด์ มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับไข่ และ มีเปลือกแข็งมาก ซึ่งทำให้การสกัดสารโพลีแซคคาไรด์ และ ไตรเทอร์ปีน ทำได้ยาก เราได้ใช้วิธีการสกัดหลายขั้นตอน เพื่อให้สารสำคัญที่ได้มีความเข้มข้นสูง ซึ่งส่วนใหญ่สารสกัดที่ได้จากเห็นหลินจือ นั้น จะสกัดเพียงครั้งเดียว ทำให้ได้สารสำคัญที่น้อย บางครั้งไม่สามารถสกัดไตรเทอร์ปีนได้ นอกจากนี้ ฟาร์มาเน็ก ยังได้ใช้ เทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท ในการทำให้เปลือกของสปอร์แตกออก ทำให้สกัดสารสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Close Menu